Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 | Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
© Mesh Safe Adding a new level of security to your residence !
OTHER PRODUCTS
BESPOKE TAILORS
Mesh Safe Home Protection       Solutions

ฉากกั้นป้องกันการทำลายทรัพย์สินของ Meshtec

TM

ทำมาจากลวดตาข่ายสเตนเลสซึ่งเป็นวัสดุชั้นดีต่อการป้องกันภัย

อันตรายในพื้นที่ใช้งาน อาทิหน้าร้านค้าพื้นที่ให้บริการการแพทย์

สถานพินิจ สถาบันการศึกษา และพื้นที่พัฒนาเคหะมวลชนเป็นต้น

ทั้งนี้ฉากกั้นดังกล่าวสามารถป้องกันการบุกรุกการโดนหินหรือขวด

ขว้างปา รวมทั้งความพยายามบุกรุกในรูปแบบต่างๆ โดยผู้บุกรุกไม่

สามารถทลายเข้าฉากกั้นได้หากปราศจากเครื่องมือและกำลังแรงพิเศษ

โดยผลิตภัณฑ์ฉากกั้นดังกล่าวยังสามารถต้านทานต่อแรงกดหรือ

แรงอัดซ้ำๆได้อีกด้วย

OTHER PRODUCTS
นอกจากนี้ทางเรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยชนิด อื่นๆ ของ Meshtec TM ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นดังต่อไปนี้
Mesh Safe Home Protection       Solutions
© Mesh Safe TM - Adding a new level of security to your residence !

ฉากกั้นป้องกันการทำลายทรัพย์สิน(Vandal Protection Screens)

ระบบรั้วและราวกันตก(Fencing and Balustrade Systems)
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ระบบป้องกันการผลัดตกรุ่นล่าสุด จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์นี้มีความแข็งแรงและน่าดึงดูดเป็นทางเลือกหนึ่งต่อ ระบบ standard bar/glass system โดยตาข่ายสเตนเลสของ Meshtec TM สามารถขยายพื้นที่ได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานโดยมี ความแข็งแรงในทุกองศามุมและสามารถปรับโค้งงอตามความ ต้องการได้ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นและความทนทานของผลิตภัณฑ์ของ เราทำให้ลูกค้าสามารถ ปรับรูปแบบของระบบ รั้วให้น่าดึงดูดและ ปลอดภัยมากขึ้นได้อีก ทั้งช่วยการถ่ายเทอากาศ และทำให้ทัศนวิสัยโปร่ง มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทีม งานออกแบบของเราพร้อมร่วมทำงานหรือออกแบบกับท่านเพื่อ ว่าทางเราสามารถสร้างระบบรั้วตามความต้องการของท่านได
ฉากกั้นป้องกันเด็กผลัดตก(Child Fall Protection Screens)
ผลิตภัณฑ์สำหรับกั้นพื้นที่(Patios and Enclosures)
ผลิตภัณฑ์สำหรับกั้นพื้นที่ของ Meshtec TM สามารถติดตั้งได้จริง ในบริเวณตั้งแต่พื้นจรดเพดานสำหรับพื้นที่ใช้งาน อาทิลานบ้าน ดาดฟ้าบ้านเป็นต้น ด้วยความสามารถของผลิตภัณฑ์ Meshtec TM ที่มีความลงตัวต่อการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ นี้จึงทำให้ท่านสามารถ ต่อเติมเพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้แก่อาคารของท่านได้อีกทั้งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติช่วยถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่กั้นดังกล่าว ลดการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต และลดยุงและแมลงต่างๆเข้ามาจึง กล่าวได้ว่าท่านสามารถ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการ ดัดแปลงและปรับปรุง พื้นที่ภายในอสังหาที่ ตอบโจทย์ความต้องการ ของท่านรวมทั้งคำนึงถึงลักษณะอาคารโดยอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล
การพลัดตกหกล้มโดยไม่ได้คาดคิด เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการ เสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี โดยเด็กวัยทารกหรืออายุน้อยกว่า 3 ปีเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการผลัดตก จากหน้าต่างมากที่สุด จากข้อมูลของ ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีเด็กจำนวนประมาณ 5,000 รายต่อปี ที่พลัดตกจากหน้าต่างทั้งนี้เด็กที่ผลัดตกลงมาในระยะ 10 ฟุต จะเกิดผลกระทบด้านการบาดเจ็บที่ไขสันหลังการเป็นอัมพาต และการบาดเจ็บที่ศีรษะขั้นุรนแรงแม้ว่าในปัจจุบันพบว่ามีผลิตภัณฑ์ ที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มความปลอดภัยแก่หน้าต่างเพื่อป้องกันเด็ก ผลัดตกอย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมต่อการใช้งานที่ พักอาศัยด้วยเหตุข้างต้นนี้ทาง Meshtec TM จึงได้ พัฒนาฉากกั้นที่ ผลิตด้วยลวดตาข่ายสเตนเลสทนแรงดันสูงคุณภาพสูง (Marine- Grade) สำหรับใช้งาน บริเวณหน้าต่าง ทั้งนี้ฉากกั้นประเภทนี้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SMA6001 และรับประกันต่อการสึกกร่อนเป็นระยะเวลา 10 ปี
BESPOKE TAILORS
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
google-site-verification: googlee7539e6374ad7954.html